Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Санал асуулга (2)

Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгнө үү? (5 нийт санал)
Сумын ИТХ-ын 2017 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгнө үү? (3 нийт санал)
Сумдууд