Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол
12

Сумдууд